Явагдаж буй сургалтууд

Алт Арилжаалагчдын Холбооны "Комплаенс ба Ёс зүй" онлайн сургалт

Алт Арилжаалагчдын Холбооны "Комплаенс ба Ёс зүй" онлайн сургалт

Сургалтын зорилго: Үнэт металл, үнэт чулууны, тэдгээрээр хийсэн эд...
Сургалт

Уран дархчуудын нэгдсэн "Түмэн эрдэнэс" холбооны "Комплаенс ба Ёс зүй" онлайн сургалт

Уран дархчуудын нэгдсэн "Түмэн эрдэнэс" холбооны "Комплаенс ба Ёс зүй" онлайн сургалт

Сургалтын зорилго: Үнэт металл, үнэт чулууны, тэдгээрээр хийсэн эд...
Сургалт

Монголын Бичил уурхайн нэгдсэн ДЭЭВЭР холбооны "Комплаенс ба Ёс зүй" онлайн сургалт

Монголын Бичил уурхайн нэгдсэн ДЭЭВЭР холбооны "Комплаенс ба Ёс зүй" онлайн сургалт

Сургалтын зорилго: Үнэт металл, үнэт чулууны, тэдгээрээр хийсэн ...
Сургалт

Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлагч компаниудын "Комплаенс ба Ёс зүй" онлайн сургалт

Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлагч компаниудын "Комплаенс ба Ёс зүй" онлайн сургалт

Сургалтын зорилго: Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлагч компаниудад Компла...
Сургалт

ҮЦК-уудын "Комплаенс ба Ёс зүй" онлайн сургалт

ҮЦК-уудын "Комплаенс ба Ёс зүй" онлайн сургалт

Сургалтын зорилго: Даатгалын компаниуудад Комплаенсийн тухай ойл...
Сургалт

Даатгалын байгууллагуудын "Комплаенс ба Ёс зүй" онлайн сургалт

Даатгалын байгууллагуудын "Комплаенс ба Ёс зүй" онлайн сургалт

Сургалтын зорилго: Даатгалын компаниуудад Комплаенсийн тухай ойл...
Сургалт

ХЗХ-дын Комплаенс ба Ёс зүй сургалт

ХЗХ-дын Комплаенс ба Ёс зүй сургалт

Сургалтын зорилго: Хадгаламж Зээлийн Хоршоодод Комплаенсийн туха...
Сургалт

ББСБ-уудын Комплаенс ба Ёс зүй сургалт

ББСБ-уудын Комплаенс ба Ёс зүй сургалт

Сургалтын зорилго: Банк бус санхүүгийн байгууллагуудад Комплаенс...
Сургалт

Комплаенс удирдах ажилтнаас эхэлнэ

Комплаенс удирдах ажилтнаас эхэлнэ

Сургалтын зорилго: Банк, санхүүгийн байгууллагуудад Комплаенсийн...
Сургалт

Комплаенс ба Ёс зүй

Комплаенс ба Ёс зүй

Сургалтын зорилго: Банк, санхүүгийн байгууллагуудад Комплаенсийн...
Сургалт

Даатгалын зуучлагчийн эрх олгох онлайн сургалт - Орон нутаг

Даатгалын зуучлагчийн эрх олгох онлайн сургалт - Орон нутаг

Сургалтын танилцуулга: Энэхүү сургалт нь банкны даатгалын зуучлалы...
Сургалт

Даатгалын зуучлагчийн мэргэшүүлэх онлайн сургалт

Даатгалын зуучлагчийн мэргэшүүлэх онлайн сургалт

Сургалтын танилцуулга: СЗХ болон МБХолбоо хооронд 2018 оны 6 дуг...
Сургалт

Даатгалын зуучлагчийн эрх олгох онлайн сургалт - Улаанбаатар

Даатгалын зуучлагчийн эрх олгох онлайн сургалт - Улаанбаатар

Сургалтын танилцуулга: Энэхүү сургалт нь банкны даатгалын зуучла...
Сургалт

Сургагч багш бэлтгэх сургалт

Сургагч багш бэлтгэх сургалт

Сургалт