Available courses

Алт Арилжаалагчдын Холбооны "Комплаенс ба Ёс зүй" онлайн сургалт

Алт Арилжаалагчдын Холбооны "Комплаенс ба Ёс зүй" онлайн сургалт

Сургалтын зорилго: Үнэт металл, үнэт чулууны, тэдгээрээр хийсэн эд...
Course

Уран дархчуудын нэгдсэн "Түмэн эрдэнэс" холбооны "Комплаенс ба Ёс зүй" онлайн сургалт

Уран дархчуудын нэгдсэн "Түмэн эрдэнэс" холбооны "Комплаенс ба Ёс зүй" онлайн сургалт

Сургалтын зорилго: Үнэт металл, үнэт чулууны, тэдгээрээр хийсэн эд...
Course

Монголын Бичил уурхайн нэгдсэн ДЭЭВЭР холбооны "Комплаенс ба Ёс зүй" онлайн сургалт

Монголын Бичил уурхайн нэгдсэн ДЭЭВЭР холбооны "Комплаенс ба Ёс зүй" онлайн сургалт

Сургалтын зорилго: Үнэт металл, үнэт чулууны, тэдгээрээр хийсэн ...
Course

Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлагч компаниудын "Комплаенс ба Ёс зүй" онлайн сургалт

Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлагч компаниудын "Комплаенс ба Ёс зүй" онлайн сургалт

Сургалтын зорилго: Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлагч компаниудад Компла...
Course

ҮЦК-уудын "Комплаенс ба Ёс зүй" онлайн сургалт

ҮЦК-уудын "Комплаенс ба Ёс зүй" онлайн сургалт

Сургалтын зорилго: Даатгалын компаниуудад Комплаенсийн тухай ойл...
Course

Даатгалын байгууллагуудын "Комплаенс ба Ёс зүй" онлайн сургалт

Даатгалын байгууллагуудын "Комплаенс ба Ёс зүй" онлайн сургалт

Сургалтын зорилго: Даатгалын компаниуудад Комплаенсийн тухай ойл...
Course

ХЗХ-дын Комплаенс ба Ёс зүй сургалт

ХЗХ-дын Комплаенс ба Ёс зүй сургалт

Сургалтын зорилго: Хадгаламж Зээлийн Хоршоодод Комплаенсийн туха...
Course

ББСБ-уудын Комплаенс ба Ёс зүй сургалт

ББСБ-уудын Комплаенс ба Ёс зүй сургалт

Сургалтын зорилго: Банк бус санхүүгийн байгууллагуудад Комплаенс...
Course

Комплаенс удирдах ажилтнаас эхэлнэ

Комплаенс удирдах ажилтнаас эхэлнэ

Сургалтын зорилго: Банк, санхүүгийн байгууллагуудад Комплаенсийн...
Course

Комплаенс ба Ёс зүй

Комплаенс ба Ёс зүй

Сургалтын зорилго: Банк, санхүүгийн байгууллагуудад Комплаенсийн...
Course

Даатгалын зуучлагчийн эрх олгох онлайн сургалт - Орон нутаг

Даатгалын зуучлагчийн эрх олгох онлайн сургалт - Орон нутаг

Сургалтын танилцуулга: Энэхүү сургалт нь банкны даатгалын зуучлалы...
Course

Даатгалын зуучлагчийн мэргэшүүлэх онлайн сургалт

Даатгалын зуучлагчийн мэргэшүүлэх онлайн сургалт

Сургалтын танилцуулга: СЗХ болон МБХолбоо хооронд 2018 оны 6 дуг...
Course

Даатгалын зуучлагчийн эрх олгох онлайн сургалт - Улаанбаатар

Даатгалын зуучлагчийн эрх олгох онлайн сургалт - Улаанбаатар

Сургалтын танилцуулга: Энэхүү сургалт нь банкны даатгалын зуучла...
Course

Сургагч багш бэлтгэх сургалт

Сургагч багш бэлтгэх сургалт

Course