Available courses

Даатгалын байгууллагуудын "Комплаенс ба Ёс зүй" онлайн сургалт

Даатгалын байгууллагуудын "Комплаенс ба Ёс зүй" онлайн сургалт

Сургалтын зорилго: Даатгалын компаниуудад Комплаенсийн тухай ойл...
Course

ХЗХ-дын Комплаенс ба Ёс зүй сургалт

ХЗХ-дын Комплаенс ба Ёс зүй сургалт

Сургалтын зорилго: Хадгаламж Зээлийн Хоршоодод Комплаенсийн туха...
Course

ББСБ-уудын Комплаенс ба Ёс зүй сургалт

ББСБ-уудын Комплаенс ба Ёс зүй сургалт

Сургалтын зорилго: Банк бус санхүүгийн байгууллагуудад Комплаенс...
Course

Комплаенс ба Ёс зүй

Комплаенс ба Ёс зүй

Сургалтын зорилго: Банк, санхүүгийн байгууллагуудад Комплаенсийн...
Course

Даатгалын зуучлагчийн мэргэшүүлэх онлайн сургалт

Даатгалын зуучлагчийн мэргэшүүлэх онлайн сургалт

Сургалтын танилцуулга: СЗХ болон МБХолбоо хооронд 2018 оны 6 дуг...
Course