Available courses

ХЗХ-дын Комплаенс ба Ёс зүй сургалт

ХЗХ-дын Комплаенс ба Ёс зүй сургалт

Сургалтын зорилго: Банк бус санхүүгийн байгууллагуудад Комплаенс...
Course

ББСБ-уудын Комплаенс ба Ёс зүй сургалт

ББСБ-уудын Комплаенс ба Ёс зүй сургалт

Сургалтын зорилго: Банк бус санхүүгийн байгууллагуудад Комплаенс...
Course

Комплаенс удирдах ажилтнаас эхэлнэ

Комплаенс удирдах ажилтнаас эхэлнэ

Сургалтын зорилго: Банк, санхүүгийн байгууллагуудад Комплаенсийн...
Course

Комплаенс ба Ёс зүй

Комплаенс ба Ёс зүй

Сургалтын зорилго: Банк, санхүүгийн байгууллагуудад Комплаенсийн...
Course

Даатгалын зуучлагчийн бэлтгэл сургалт - Хойд бүс

Даатгалын зуучлагчийн бэлтгэл сургалт - Хойд бүс

Сургалтын танилцуулга: Энэхүү сургалт нь банкны даатгалын зуучла...
Course